16-11-2018 04:40:44

Gå-hjem-møde om erfaringerne med Termisk Stripning af PCB - case Gadstrup Skole

Resultatet overgik al forventning og umiddelbart efter proceduren var luftens indhold af PCB nede på 150 ng PCB tot/m3 hvilket er under sundhedsstyrelsens aktionsgrænse.
Arrangør: IDA Bygningsfysik

I efteråret 2013 blev der påvist PCB i koncentrationer tæt på 3000 ng/m3 i indeluften på indskolingen på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune. Senere påvistes koncentrationer på op til 18.000 ng/m3. I løbet af vinter og forår blev problemets årsager og omfang afklaret og en løsning planlagt.

Planen var at sikre indeklimaet ved at fjerne de mest forurenede bygningsdele, strippe bygningen termisk med filtrering over 18 ton kulfiltre og forsegle delvist med PCB-spærre, førend bygningen blev istandsat og et ventilationsanlæg blev installeret.

Arbejdet blev afsluttet ca. 20 uger senere med indeklimaværdier under 150 ng PCB/m3.

Det første indlæg belyser sagen set fra kommunens side, med de udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art.

Det andet indlæg gennemgår de bygningsfysiske problemstillinger, planlægningen og gennemførelsen af den termiske stripning og de udfordringer der ligger i at følge og dokumentere et projekt af denne type. Indlægsholderne er Sabina Holstein som har repræsenteret Roskilde Kommune i sagen og Thomas Hougaard er specialist hos Golder Associates A/S som har været rådgivere på sagen.

Program:   
16.00 Velkomst af Søren Peter Bjarløv.
16.05 Sagsforløbet, herunder udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art ved Sabina Holstein Arkitekt, bygherrerådgiver i Roskilde Kommune
16.50 – 17.00 Pause
17.05 Termisk stripning af bygningen: hvorfor og hvordan ved Thomas Hougaard, cand. Scient. i Golder.
17.45 – 18.00 Diskussion
   

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close