19-11-2018 02:11:49

Generalforsamling 2012 Sydfyns Afdeling

Arrangør: Sydfyns Afdeling, IDA Fyn

 

Traditionen tro arrangerer Sydfyns Afdeling generalforsamling på Hotel Ærø. Aftenen indledes med spisning kl. 18, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Husk tilmelding til spisning senest d. 5.3. Ved tilmelding skal du angive, om du ønsker dagens ret eller gule ærter. 

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand (kun hvert tredje år)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

10. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA. Forslag til vedtægtsændring for Sydfyns Afdeling. IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger og regioner. Dermed skal Sydfyns Afdelings vedtægter ændres. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages. Den kan ses på ida.dk/om IDA/IDAs regioner/IDA Fyn/regionen/afdelinger/Sydfyns Afdeling

11. Eventuelt 

 

 

Kommende arrangementer
fra Sydfyns Afdeling, IDA Fyn

21 nov.
Hvor langt er du villig til at gå for succes?
  • Danhostel Svendborg, Svendborg
  • onsdag d. 21. november kl. 19:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close