18-11-2018 11:27:56

Generalforsamling 2013 Sydfyns Afdeling

Arrangør: Sydfyns Afdeling, IDA Fyn


Traditionen tro arrangerer Sydfyns Afdeling generalforsamling på Hotel Ærø. Aftenen indledes med spisning kl. 18, og derefter er der et indlæg om Svendborg Kommunes Erhvervskontakt, som fortæller om nye tiltag med enklere kontakt til forvaltningerne. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30. Husk tilmelding til spisning (gule ærter incl. et "sæt" øl og snaps) senest d. 4.3.

Vær ikke bange for at møde op - vi mangler ikke kandidater til bestyrelsen, og vi vil meget gerne høre din mening.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest den 5. februar 2013.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand jf. § 5 stk. 2

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. § 5 stk. 2 og stk. 3 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af indkomne forslag - herunder forslag som ønskes behandlet i IDA

10. Eventuelt 

 

Kommende arrangementer
fra Sydfyns Afdeling, IDA Fyn

21 nov.
Hvor langt er du villig til at gå for succes?
  • Danhostel Svendborg, Svendborg
  • onsdag d. 21. november kl. 19:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close