21-11-2018 09:30:29

Generalforsamling 2014 - Horsens Afdeling

Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: Horsens Afdeling, IDA Østjylland

Gneralforsamling, Horsens afdeling

Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 – spisning kl. 18.00
Mødested: Håndværkerforeningen, Allegade 16, 8700 Horsens

Ordinær generalforsamling kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Dagsorden:
1.  Valg af ordstyrer
2.  Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
3.  Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4.  Orientering om regionens aktiviteter og planer
5.  Valg af formand
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.  Valg af suppleanter
8.  Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet
9.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag som ønskes behandlet i IDA
11. Eventuelt

Spørgsmål som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden Per Borgaard senest 14 dage før generalforsamlingen – altså inden tirsdag den 18. februar.
(mail: iogpb@stofanet.dk).

Før generalforsamlingen er IDA Horsens vært ved en middag i cafeen kl. 18.00 med en 2-retters menu.
Tilmelding til spisning er senest tirsdag den 27. februar 2014.

Tilvalg

Tilmelding til spisning
kr. 0

Kommende arrangementer
fra Horsens Afdeling, IDA Østjylland

1 dec.
Juletræsfældning, gløgg og æbleskiver
  • Purhøjgård, Hornsyld
  • lørdag d. 01. december kl. 10:00
9 dec.
Børn, Æbleskiver, VR og micro:bit
  • Alexandra Instituttet, Aarhus N
  • søndag d. 09. december kl. 10:00
9 dec.
Jul bag tremmer - FÆNGSLET
  • FÆNGSLET, Horsens
  • søndag d. 09. december kl. 12:00
6 jan.
Lions Horsens Nytårskoncert 2019
  • Restaurant Oksen, Horsens
  • søndag d. 06. januar kl. 12:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close