19-02-2018 04:39:32

Generalforsamling 2014 i Dansk Selskab for Materialeteknologi

Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: IDA Materialeteknologi

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Selskab for Materialeteknologi.

Dagsorden:
•      Valg af dirigent
•      Årsberetning
•      Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
•      Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
•      Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
•      Indkomne forslag
•      Valg af formand
•      Valg af bestyrelsesmedlemmer
•      Valg af kritisk revisor
•      Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse og sendes til formand for Dansk Selskab for Materialeteknologi, Kurt Kielsgaard Hansen - mailadresse: kkh@byg.dtu.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler for deltagelse.

Vi glæder os til at se dig!

 


 

Kommende arrangementer
fra IDA Materialeteknologi

5 mar.
Surface Characterization Conference
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close