12-12-2018 15:37:04

Generalforsamling 2014 i IDA Lederforum Midtjylland

Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: IDA Lederforum Midt/Vest
Medarrangør: IDA Lederforum

Kære medlem af IDA Lederforum Midtjylland

Vi inviterer hermed til generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om arbejdet i IDAL herunder selskabets resultater og strategiske mål
4. Indkomne forslag*
5. Valg af formand for den regionale bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til den regionale bestyrelse
7. Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formand for IDA Lederforum Midtjylland Henning Espersen - mailadresse:  HenningEspersen@msn.com

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Efter generalforsamlingen er der spisning - vælges som tilvalg, når du tilmelder dig generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig!

Tilvalg

Tilmelding til spisning
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close