20-11-2018 23:02:41

Generalforsamling 2014 i IDA Lederforum Syddanmark

Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: IDA Lederforum Syddanmark
Medarrangør: IDA Lederforum

Vi indkalder hermed til generalforsamling og et spændende foredrag med Hans Eibe Sørensen, ph.d., lektor ved SDU

Program:
17.00 Velkomst
17.10 Lektor, ph.d. Hans Eibe Sørensen
18.40 Generalforsamling IDA Lederforum Syddanmark
19.40 Spisning

Som inspiration til aftenens foredrag vil Hans Eibe Sørensen under titlen ”Hvad er forretningsudvikling (ikke)? komme ind på:
Virksomhedens gunstige vækst er ofte hæmmet af beslutningstageres manglende ressourcer til at tage kvalificerede beslutninger, afkobling af forberedelsen og implementeringen af vækstmuligheder samt koordinering og integrering af virksomhedens mange specialistfunktioner. I førende internationale virksomheder er Business Development funktionen en fremspirende løsning til koordinering og integreringsudfordringer af vækstmuligheder i den globale verden.

Hans Eibe Sørensen, ph.d., er lektor i strategisk organisationsdesign ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”Business Development: a market oriented perspektive”  (John Wiley & Sons, Ltd., 2012) Hans har bl.a. været sergent ved militærpolitiet, medstifter af biotek-virksomheder, doctoral fellow på Wharton (PA, USA) og sidder i dag i flere bestyrelser og advisory boards. dk.linkedin.com/in/hanseibe/

Dagsorden – Generalforsamling 2014
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål.
• Indkomne forslag *
• Valg af formand for den regionale bestyrelse
• Valg bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
• Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formand for IDA Lederforum Syddanmark Kjeld Ahrendsen – mail adresse ahrendsen@webspeed.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDA’s regler om deltagelse

Vi glæder os til se dig!

Kommende arrangementer
fra IDA Lederforum Syddanmark

14 jan.
Erhvervskonferencen Klima & Bright Green Business 2019 - Sønderborg Teater
  • Sønderborg Teater, Sønderborg
  • mandag d. 14. januar kl. 13:00
7 maj.
Asset Management – Vejen til god ledelse af virksomhedens aktiver
  • Fredericia Maskinmesterskole, Fredericia
  • tirsdag d. 07. maj kl. 14:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close