22-02-2018 18:00:44

Generalforsamling 2014 i Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi

IDA Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi indkalder herved til generalforsamling i IDA- Huset den 25. februar 2014 kl. 17:00. Dagsorden til generalforsamling 2014 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi

IDA Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi indkalder herved til generalforsamling i IDA- Huset den 25. februar 2014 kl. 17:00.

Efter generalforsamlingen og spisepause kl.18:30, er der arrangement med IBM, der vil fortælle og demonstrere Deres programmer, som De kan tilbyde til SVT området.

For deltagelse her, skal der tilmeldes under arrangement nr.309206 senest den 20. februar 2014.

Dagsorden, som følger:
1.   Valg af dirigent
2.   Årsberetning
3.   Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4.   Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5.   Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6.   Indkomne forslag
7.   Valg af formand
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter
10.  Valg af kritisk revisor
11.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kl. ca. 18:00  Sandwich og øl/vand uden for lokalet.

Tilmelding til arrangementet iflg. IDAs regler for deltagelse.

Efter generalforsamlingen kl. 18:30, er der et spændende arrangement, hvor IBM fortæller om det, firmaet kan tilbyde SVT- området nu og i fremtiden. For deltagelse her, skal der tilmeldes under arrangement nr.309206 senest den 20. februar 2014.

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

27 feb.
De nyeste forskning resultater inden for Sundhedssektoren på DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 27. februar kl. 16:45
1 mar.
Nye metoder inden for kræftbehandling & bærbare ultralyd skannere
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • torsdag d. 01. marts kl. 17:00
7 mar.
Medico Bazar 2018 på DTU
  • DTU Bygning 101A, Kgs Lyngby
  • onsdag d. 07. marts kl. 10:00
8 mar.
Generalforsamling i IDA Sundhedsteknologi
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 17:00
8 mar.
Vores digitale tvilling gror frem i forskermiljøet
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 18:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close