22-10-2018 12:15:23

Generalforsamling 2016 i IDA Lederforum Midtjylland

Dagsorden til generalforsamling 2016 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.
Arrangør: IDA Lederforum Midt/Vest
Medarrangør: IDA Lederforum

Dagsorden – Generalforsamling IDA Lederforum Midtjylland

1.   Valg af dirigent
2.  Godkendelse af dagsorden
3.   Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål.
4.   Indkomne forslag *
5.   Valg af formand for den regionale bestyrelse
6.   Valg bestyrelsesmedlemmer til den regionale bestyrelse
7.   Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formand for IDA Lederforum Midtjylland, Heidi Mølgaard Sommerset – heidi@sommerset.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDA’s regler om deltagelse.

Kommende arrangementer
fra IDA Lederforum Midt/Vest

23 okt.
Lær at sælge med LinkedIn
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 23. oktober kl. 17:30
7 nov.
Stemmeklar
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 07. november kl. 16:30
20 feb.
Coach dig selv? - kraftfulde spørgsmål, der kan skabe forandringer i din hverdag
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 20. februar kl. 17:00
9 apr.
Kend din tidstype og få styr på planlægningen
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 09. april kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close