17-12-2018 20:57:11

Generalforsamling Bornholms Afdeling

Arrangør: Bornholm Afdeling, IDA København
Dagsorden
1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

 

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. 


Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til middagen.

Kommende arrangementer
fra Bornholm Afdeling, IDA København

21 dec.
Bio: AQUAMAN
  • Rønne Bio, Rønne
  • fredag d. 21. december kl. 18:30
27 dec.
Happy ending - Rønne Bio
  • Rønne Bio, Rønne
  • torsdag d. 27. december kl. 18:45
28 dec.
Bio: TERNET NINJA
  • Rønne Bio, Rønne
  • fredag d. 28. december kl. 14:20
20 jan.
Nytårskoncert i Nordlandshallen
  • Nordlandshallen, Allinge
  • søndag d. 20. januar kl. 14:00
20 feb.
Visioner for Bornholm
  • Green Solution House, Rønne
  • onsdag d. 20. februar kl. 16:30
Se alle kommende arrangementer fra Bornholm Afdeling, IDA København

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close