19-11-2018 02:14:31

Generalforsamling Bornholms Afdeling

Arrangør: Bornholm Afdeling, IDA København

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3.Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4.Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5.Drøftelse af indkomne  forslag   -  herunder forslag  som ønskes behandlet  i IDA.
6.Valg af formand
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8.Valg af suppleanter.
9.Valg af medlem og suppleant til regionsrådet.
10.Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

11.Eventuelt.

Ad. 5: Forslag til vedtægtsændring for Bornholms afdeling
IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Bornholms afdelings vedtægter ændres.
På ida.dk ses forslaget.
Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.

Ad. 6: Jan Harvest afgår efter tur og bestyrelsen forslår Anne Juhl.
Ad. 7: Ingen er på valg.
Ad. 8: Bestyrelsen foreslår Jan Harvest og Allan Georg Jensen.
Ad. 9:  Bestyrelsen foreslår (i lighed med tidligere)  at formanden deltager som medlem i Regionsrådet og at næstformanden er suppleant.
Ad. 10: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Sorth-Olsen som revisor og Sten Anker som revisorsuppleant.

 

Eventuelle forslag som ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag 28. januar 2012 på mail: jan.harvest@mail.dk eller pr. brev: Gyvelvej 9, 3720 Aakirkeby


Deltagelse er gratis, men tilmelding senest 18.2.2012 kl. 12.00 nødvendig af hensyn til middagen.

Kommende arrangementer
fra Bornholm Afdeling, IDA København

20 nov.
Bio: DEN TID PÅ ÅRET
  • Rønne Bio, Rønne
  • tirsdag d. 20. november kl. 21:00
25 nov.
Bio: JULEMANDENS DATTER
  • Rønne Bio, Rønne
  • søndag d. 25. november kl. 10:15
3 dec.
Bio: A STAR IS BORN
  • Rønne Bio, Rønne
  • mandag d. 03. december kl. 18:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close