24-05-2018 08:02:29

Generalforsamling Bornholms Afdeling

Arrangør: Bornholm Afdeling, IDA København

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3.Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4.Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5.Drøftelse af indkomne  forslag   -  herunder forslag  som ønskes behandlet  i IDA.
6.Valg af formand
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8.Valg af suppleanter.
9.Valg af medlem og suppleant til regionsrådet.
10.Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

11.Eventuelt.

Ad. 5: Forslag til vedtægtsændring for Bornholms afdeling
IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Bornholms afdelings vedtægter ændres.
På ida.dk ses forslaget.
Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.

Ad. 6: Jan Harvest afgår efter tur og bestyrelsen forslår Anne Juhl.
Ad. 7: Ingen er på valg.
Ad. 8: Bestyrelsen foreslår Jan Harvest og Allan Georg Jensen.
Ad. 9:  Bestyrelsen foreslår (i lighed med tidligere)  at formanden deltager som medlem i Regionsrådet og at næstformanden er suppleant.
Ad. 10: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Sorth-Olsen som revisor og Sten Anker som revisorsuppleant.

 

Eventuelle forslag som ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag 28. januar 2012 på mail: jan.harvest@mail.dk eller pr. brev: Gyvelvej 9, 3720 Aakirkeby


Deltagelse er gratis, men tilmelding senest 18.2.2012 kl. 12.00 nødvendig af hensyn til middagen.

Kommende arrangementer
fra Bornholm Afdeling, IDA København

22 jul.
Cirkus Arena på Bornholm
  • Kanondalen i Rønne, Rønne
  • søndag d. 22. juli kl. 15:00
4 okt.
Vinsmagning – med tapastallerken, Bornholm
  • Bornholms Vinforsyning, Åkirkeby
  • torsdag d. 04. oktober kl. 18:30
16 okt.
NaturBornholm med guide
  • NaturBornholm, Aakirkeby
  • tirsdag d. 16. oktober kl. 09:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close