19-02-2018 20:35:53

Generalforsamling - Djursland Afdeling

Arrangør: Djursland Afdeling, IDA Østjylland

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 19.30 er afdelingen vært ved en middag, hvortil medlemmernes ledsagere inviteres. Under generalforsamlingen er afdelingen vært ved en drink for medlemmernes ledsagere.

 Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3
7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
10) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig middag med ledsager, af hensyn til bestilling af antal kuverter er tilmelding til spisning nødvendig.

Kommende arrangementer
fra Djursland Afdeling, IDA Østjylland

22 feb.
Djursland afdeling – Generalforsamling 2018
  • Kulturhuset, Grenå
  • torsdag d. 22. februar kl. 18:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close