18-02-2018 03:56:42

Generalforsamling i Bornholm Afdeling

Ordinær generalforsamling kl. 18:00 med påfølgende spisning. Tilmelding senest 9.2.2015 af hensyn til spisningen.
Arrangør: Bornholm Afdeling, IDA København

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forlæggelse af årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til den/disse.

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close