21-08-2018 14:35:06

Generalforsamling i Bornholm Afdeling

Ordinær generalforsamling kl. 18:00 med påfølgende spisning. Tilmelding senest 9.2.2015 af hensyn til spisningen.
Arrangør: Bornholm Afdeling, IDA København

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forlæggelse af årsberetning til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer

5. Valg af formand

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til den/disse.

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen

 

 

 

Kommende arrangementer
fra Bornholm Afdeling, IDA København

4 sep.
Fyraftensmøde på Rønne havn
  • Rønne Havn, Rønne
  • tirsdag d. 04. september kl. 16:30
4 okt.
Vinsmagning – med tapastallerken, Bornholm
  • Bornholms Vinforsyning, Åkirkeby
  • torsdag d. 04. oktober kl. 18:30
16 okt.
NaturBornholm med guide
  • NaturBornholm, Aakirkeby
  • tirsdag d. 16. oktober kl. 09:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close