18-10-2018 12:25:50

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab

Arrangør: IDA Brandteknik

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    Beredskabschef Knud Børge Møller, Hjørring Kommune, afgår efter tur.
    Civilingeniør Lars Petersen, Codan, afgår efter tur.
    Civilingeniør Lars Baungaard Andersen, Rockwool A/S, er på valg.
9. Valg af kritisk revisor
    Manager, Testing & Quality, Martin Bagge, Rockwool A/S, er på valg.
10. Eventuelt

Fra kl. 17.30 vil der være sandwich og øl/vand for dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18.
Arr.nr. 125702

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

12 nov.
Præsentation af Fjordenhus, tegnet af kunstneren Olafur Eliasson
  • Hundsbæk & Henriksen A/S, rådgivende ingeniørfirma, Vejle
  • mandag d. 12. november kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close