22-02-2018 04:09:05

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab

Arrangør: IDA Brandteknik

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Fra kl. 17.30 vil der være sandwich og øl/vand for dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Tilmelding på www.ida.dk.
Arr.nr. 997016

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

6 mar.
Global Security - Trends online webinar
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • tirsdag d. 06. marts kl. 15:00
6 mar.
Global Security Trends - Dr. Tomas Ries
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. marts kl. 15:00
6 mar.
Generalforsamling IDA Brandteknik
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. marts kl. 17:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close