20-10-2018 07:11:38

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab/IDA Brandteknik

Arrangør: IDA Brandteknik

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem John Nolsøe og Jan Petersen er på valg, men ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen indstille en repræsentant fra redningsberedskaberne til valg i bestyrelsen.
8 Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kl. 18.30 serveres sandwich og øl/vand inden medlemsmødet om "Branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013". Husk tilmelding til medlemsmødet på ida.dk, arr.nr. 310034.

OBS! Regnskabet er vedhæftet nedenfor. Husk at printe det ud og tag det med til generalforsamlingen.

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

12 nov.
Præsentation af Fjordenhus, tegnet af kunstneren Olafur Eliasson
  • Hundsbæk & Henriksen A/S, rådgivende ingeniørfirma, Vejle
  • mandag d. 12. november kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close