15-11-2018 13:54:45

Generalforsamling i FILS

FILS indbyder til generalforsamling
Arrangør: Ingeniørforeningen, IDA

Dagsorden

 

Valg af dirigent

Beretning om arbejdet i foreningen til godkendelse

Forelæggelse af foreningen reviderede regnskab til godkendelse og decharge samt budget for løbende år

Vedtægtsændring - bestyrelse på i alt 8 medlemmer incl formand

Indkomne forslag

Valg af formand

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af kritisk revisor og revisor suppleant

Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest 14 dage før mødet.

 

Der vil være spisning efter generalforsamlingen.

 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til den efterfølgende spisning.

 

På vegne af bestyrelsen for FILS

Uffe Stæhr

Formand for FILS

E-mail: ida@kaa-staehr.dk

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close