24-02-2018 12:50:19

Generalforsamling i IDA Østjylland

Arrangør: IDA Østjylland
 Inden generalforsamlingen kl. 18.30 er IDA Østjylland vært ved middag der begynder kl. 17.30.

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af regionens årsberetning og regnskab til godkendelse

3. Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år

4. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi samt kontingenter

5. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i andre af IDA's ledende organer

Forslag til vedtægtsændring for IDA Østjylland. IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for regioner. Dermed skal IDA Østjyllands vedtægter ændres.

            Forslaget kan ses her

            Regionsrådet indstiller, at vedtægten vedtages.

6. Valg af formand for regionsråd (kun hvert andet år)

7. Valg af 2 medlemmer til regionsrådet

8. Præsentation af 1 medlem fra afdelinger

9. Præsentation af 1 medlem fra fagtekniske udvalg

10. Præsentation af 1 medlem for AVU

11. Præsentation af 1 observatør for medlemskategori 10 (studerende)

12. Valg af 1 suppleant til betyrelsen

13. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

14. Eventuelt

 

Generalforsamlingen forgår på 15. etage. Tilmelding til middagen senest den 15. marts.

Kommende arrangementer
fra IDA Østjylland

27 feb.
Randers afdeling – Generalforsamling 2018
  • Restaurant Randers Sejlklub, Randers NØ
  • tirsdag d. 27. februar kl. 17:00
28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
1 mar.
Nye metoder inden for kræftbehandling & bærbare ultralyd skannere
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • torsdag d. 01. marts kl. 17:00
5 mar.
Aarhus afdeling - Generalforsamling 2018
  • EY Huset, Aarhus C
  • mandag d. 05. marts kl. 18:00
8 mar.
Getting Things Done® ( intro til GTD)
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. marts kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Østjylland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close