19-07-2018 17:19:08

Generalforsamling i IDA Bygningsfysik

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik
Arrangør: IDA Bygningsfysik

Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden

1.Valg af dirigent
 
2.Årsberetning
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
 
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
 
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
 
6.Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2017
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
8.Valg af kritisk revisor
 
9.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet "Glasfiberkomposit som byggemateriale" - se arrangement nr. 322544. Der kræves særskilt tilmelding til arrangementet.

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

6 sep.
Metalliske materialer til udvendige bygningsdele
  • DTU, Lyngby
  • torsdag d. 06. september kl. 09:00
17 sep.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • IDA, København V
  • mandag d. 17. september kl. 16:45
17 sep.
Online webinar. Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • mandag d. 17. september kl. 17:00
13 nov.
Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren
  • IDA, København V
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close