14-12-2017 19:42:55

Generalforsamling i IDA Bygningsfysik

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik
Arrangør: IDA Bygningsfysik

Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden

1.Valg af dirigent
 
2.Årsberetning
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
 
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
 
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
 
6.Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2017
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
8.Valg af kritisk revisor
 
9.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet "Glasfiberkomposit som byggemateriale" - se arrangement nr. 322544. Der kræves særskilt tilmelding til arrangementet.

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

9 jan.
Besøg på DTU Bygs forsøgsareal
  • P-plads ud til Nordvej / nord for DTU Bygning 119., Kgs. Lyngby
  • tirsdag d. 09. januar kl. 15:00
23 jan.
Seminar om isoleringsmaterialer – egenskaber og anvendelse
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 23. januar kl. 18:00
2 maj.
BYGNINGSFYSIKDAG 2018
  • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København , København SV
  • onsdag d. 02. maj kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close