20-11-2018 19:01:15

Generalforsamling i IDA Bygningsfysik

Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!
Arrangør: IDA Bygningsfysik

Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

Foreningen byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører, andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag (kandidater til valg)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close