10-12-2018 05:43:21

Generalforsamling i IDA E 2018

Arrangør: IDA E
Der indkaldes til generalforsamling med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Årsberetning

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

Indkomne forslag

Valg af formand  -  ikke på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af kritisk revisor

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage inden generalforsamlingen.

Kommende arrangementer
fra IDA E

24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30
25 maj.
Ringsted Radiomuseum - guidet rundtur, Sct. Bendts Kirke og Ringsteds historie
  • Ringsted Radiomuseum, Ringsted
  • lørdag d. 25. maj kl. 10:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close