26-04-2018 07:52:53

Generalforsamling i IDA Education

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i IDA Education.
Arrangør: IDA Education

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2017
7. Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2017
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

Før generalforsamlingen holdes medlemsmødet "Undervisning i forandring - men hvordan?" - se arrangement nr. 322400. Deltagelse i medlemsmødet kræver særskilt tilmelding.

Kommende arrangementer
fra IDA Education

14 maj.
Hvordan lærer undervisere
  • Campus Carlsberg, , København V
  • mandag d. 14. maj kl. 09:00
23 maj.
Besøgsprogram på University of Liverpool
  • The University Of Liverpool - Management School, Chatham St, Liverpool, Liverpool
  • onsdag d. 23. maj kl. 15:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close