20-06-2018 03:37:03

Generalforsamling i IDA Education

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i IDA Education.
Arrangør: IDA Education

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2017
7. Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2017
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

Før generalforsamlingen holdes medlemsmødet "Undervisning i forandring - men hvordan?" - se arrangement nr. 322400. Deltagelse i medlemsmødet kræver særskilt tilmelding.

Kommende arrangementer
fra IDA Education

5 sep.
Familievirksomhed klar til Industri 4.0, ved at udnytte forskningen og samabejde med DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 05. september kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close