26-05-2018 04:20:26

Generalforsamling i IDA Education

.
Arrangør: IDA Education

Dagsorden i overensstemmelse med standardvedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for 2014
3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Indkomne forslag – bestyrelsen har ikke modtaget forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af formand.
8. Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close