15-12-2018 12:43:12

Generalforsamling i IDA Energi

Arrangør: IDA Energi

Der indkaldes til generalforsamling i Selskabet for IDA Energi  med følgende dagsorden.

 

·         Valg af dirigent

·         Årsberetning

·         Forelæggelse af årsregnskab 2011 til godkendelse og decharge

·         Fremtidigt arbejde og budget for 2011

·         Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2011

·         Indkomne forslag

·         Valg af formand

·         Valg af bestyrelsesmedlemmer

·         Valg af kritisk revisor

·         Eventuelt

 

Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Før generalforsamling afholder IDA Energi  et fagteknisk arrangement. Nærmere information og program følger.

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close