25-05-2018 12:56:54

Generalforsamling i IDA Food Network

Generalforsamling 2015
Arrangør: IDA Food Network

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Årsberetning
  • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand (valg i ulige år)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af kritisk revisor
  • Eventuelt (Kåring af årets FLIKer)

Efterfølgende rejseberetninger fra studerende og fællesspisning i IDA.

Tilvalg

Fællesspisning
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close