19-08-2018 10:16:00

Generalforsamling i IDA Global Development

.
Arrangør: IDA Global Development

Standarddagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent
2.     Årsberetning
3.     Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge
4.     Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år
5.     Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6.     Indkomne forslag - bedes tilsendt bestyrelsen senest den 12. februar
7.     Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer - interesserede kandidater bedes give sig til kende overfor bestyrelsen senest den 12. februar
9.     Valg af kritisk revisor
10.   Eventuelt.

Noter venligst, at generalforsamlingen vil blive efterfulgt af et debatmøde (18:00 til 19:00) med Mogens Lykketoft, der som kommende formand for FN Generalforsamling blandt andet skal lede denne til at træffe endelig beslutning om ”The Sustainable Development Goals”. Umiddelbart efter debatmødet  afholdes en reception for at fejre Selskabets 30 års jubilæum..

 

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

30 aug.
SDG (Sustainable Development Goals) 2030 Builders workshop
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 30. august kl. 17:00
11 sep.
Working for the UN
  • FN-Byen
  • tirsdag d. 11. september kl. 15:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close