19-10-2018 20:02:54

Generalforsamling i IDA Lederforum Sjælland

Arrangør: IDA Lederforum Sjælland

Dagsorden

  • Valg af dirigent  
  • Godkendelse af dagsorden 
  • Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål
  • Indkomne forslag *
  • Valg af formand for den regional bestyrelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
  • Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og
sendes til formanden  for IDA Lederforum Sjælland, Cornelius Olesen, cornelius.olesen@ofir.dk.

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close