17-11-2018 10:14:31

Generalforsamling i IDA Matematik

Arrangør: IDA Matematik

 


Der indkaldes til generalforsamling i IDA Matematik med følgende dagsorden:

 

          Valg af dirigent

          Årsberetning

          Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

          Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

          Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

          Indkomne forslag  skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen

          Valg af formand  - ikke på valg i år

          Valg af bestyrelsesmedlemmer

          Valg af suppleanter

          Valg af kritisk revisor

          Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

 

IDA Matematiks bestyrelse har brug for nye medlemmer. Vi arbejder med at arrangere faglige foredrag og med at etablere en wiki over danske virksomheder med matematikingeniør arbejdspladser. Kontakt IDA Matematiks formand Peter Røgen på tlf. nr. 24601787 hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller lyst til at præsentere din virksomhed ved et arrangement i IDA Matematik.

 

Der serveres rødvin og ost efter generalforsamlingen.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Matematik

20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
30 apr.
Innovationsfonden projekter inden for Droner og lagring af energi
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 30. april kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close