16-08-2018 23:41:44

Generalforsamling i IDA Mechanical (DMS, Dansk Maskinteknisk Selskab)

Dette er den årlige generalforsamling i IDA Mechanical tidligere DMS.
Arrangør: IDA Mechanical

Der afholdes ordinær generalforsamling i IDA Mechanical (DMS, Dansk Maskinteknisk Selskab) med dagsorden iflg. vedtægter.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning 2013
3) Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2014
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2013
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer af IDA Mechanical har stemmeret.

Forud for generalforsamlingen afholder IDA Mechanical arrangementet Vil du BI og VBA, som du kan tilmelde dig via arrangementsnummer 310216. Vi håber at se dig til dette arrangement også.

Efter generalforsamlingen serverer vi lidt forplejning i restaurenten kl. ca. 19.30/20.00.

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

4 sep.
Machine learning for Science and Society - and Danish Industry - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • tirsdag d. 04. september kl. 16:00
5 sep.
Familievirksomhed klar til Industri 4.0, ved at udnytte forskningen og samabejde med DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 05. september kl. 16:45
12 sep.
Udvikling og produktion af højeffektive ventilatorer hos Novenco Building & Industry
  • Novenco-Building , Næstved
  • onsdag d. 12. september kl. 17:00
15 sep.
Besøg HighPark Sønderjylland
  • HighPark Sønderjylland
  • lørdag d. 15. september kl. 09:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close