23-10-2018 23:40:06

Generalforsamling i IDA Sundhedsteknologi

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA Sundhedsteknologi til afholdelse tirsdag den 3. marts kl. 17:00 i Ingeniørhuset i København
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af supplenater
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Umiddelbart efter Generalforsamlingen er der spisning og kl. 19.00 fortsætter vi med arrangementet "DTU uddannelser, forskning og samarbejde i erhvervslivet", separat tilmelding hertil på arr.nr. 313305.


Med venlig hilsen

Kjeld Svend Grønbech
Formand

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

6 nov.
Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3D visualisering/virtual reality i sundhedssektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:30
8 nov.
Han bygger Danmarks superhjerne
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. november kl. 16:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close