15-10-2018 13:42:23

Generalforsamling i IDA Syd 2014 (Lukket for tilmelding. Send en mail til cro@ida.dk hvis du ønsker at deltage)

IDA i Sydjysk Region holder generalforsamlingen d. 13. marts 2014.
Arrangør: IDA Syd
Traditionen tro vil der forud for selve generalforsamlingen blive afholdt årsmøder i de forskellige fagtekniske grupper og udvalg. OBS: Tilmelding skal ske særskilt til de forskellige år

 

Program

Kl. 16.30 - 17.30 Årsmøde for grupper og udvalg

Kl. 17.30 - 18.30 Spisning (buffet)

Kl. 18.45 - 20.00 Foredrag

Kl. 20.00 - 20.15 Mini-pause

Kl. 20.15  - Regionens generalforsamling 2014

Kl. ca. 22.00 Opbrud

 

Dagsorden for regionens generalforsamling
1.   Valg af dirigent
2.   Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3.   Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
4.   Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5.   Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6.   Valg af regionsrådsformand.
7.   Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8.   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.   Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.


OBS: I forbindelse med tilmelding skal du huske både at tilmelde dig til selve generalforsamlingen og/eller årsmøderne, samt til selve foredraget. Nedenfor finder du arrangementsnumrene på de forskellige arrangementer:


Generalforsamling IDA Syd (inkl. middag): 309933
Foredrag (program endnu ikke på plads): 309934

Seniorgruppens årsmøde: 309958

Bygningsteknisk Gruppe: 310031
Elektroteknisk Gruppe: 309823

Kemiteknisk Udvalg: 309952

Tilmelding skal ske senest d. 7. marts 2014. Tilmelding er herefter bindende!

 

Pris
Deltagelse i foredraget sammen med middag og generalforsamlingen er gratis.
Hvis man kun ønsker at tilmelde sig foredraget koster det i midlertidig 200 kr. for IDA-medlemmer og 400 for eksterne. Du vil derfor modtage en opkrævning, hvis dit navn kun figurerer på deltagerlisten til foredraget.

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Syd

27 okt.
Anne Linnet – Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • lørdag d. 27. oktober kl. 20:00
28 okt.
Birthe Kjær , 50 års jubilæum - Gram Slot
  • Gram Slot, Gram
  • søndag d. 28. oktober kl. 20:00
1 nov.
INDUSTRI 4.0 - Fremtidens Intelligente Industri
  • SOLAR Danmark, Vejen
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
8 dec.
Juletræsfældning, gløgg og æbleskiver - Rødekro
  • Øster Løgumvej 72, Rødekro
  • lørdag d. 08. december kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Syd

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close