22-10-2018 16:40:28

Generalforsamling i IDA Syd 2015 inkl. spisning (for tilmelding send en mail til cro@ida.dk)

IDA i Sydjysk Region holder generalforsamling d. 19-3-2015
Arrangør: IDA Syd

Traditionen tro vil der forud for selve generalforsamlingen blive afholdt årsmøder i de forskellige fagtekniske grupper og udvalg. 

Program

Kl. 16.30 - 17.30                   Årsmøde for E-gruppen, B-gruppen, K-.gruppen og Seniorudvalget

Kl. 17.30 - 18.30                   Spisning (buffet)

Kl. 18.45 - 19.45                   Rundvisning på Innovationsfabrikken samt foredrag (kræver særskilt tilmelding)

Kl. 20.00                               Generalforsamling 2015

Kl. ca. 22.00                         Opbrud

Dagsorden for regionens generalforsamling
1.   Valg af dirigent
2.   Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3.   Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
4.   Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5.   Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6.   Valg af regionsrådsformand.
7.   Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8.   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.   Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

OBS: I forbindelse med tilmelding skal du huske både at tilmelde dig til middagen ( arr. 312620) og/eller årsmøderne (se nedenfor), samt til selve foredraget (arr. 313434).

Nedenfor finder du arrangementsnumrene på de forskellige arrangementer:

Generalforsamling IDA Syd (inkl. middag): 312620
Foredrag (program endnu ikke på plads): 313434
Seniorgruppens årsmøde: (313491)
Bygningsteknisk Gruppe: (312922)
Elektroteknisk Gruppe: (313455)
Kemiteknisk Udvalg: (313551)

Tilmelding skal ske senest d. 12. marts 2015. Tilmelding til middagen er herefter bindende!

Pris
Deltagelse i foredraget sammen med middagen er gratis, men kræver tilmelding.
Hvis man kun ønsker at tilmelde sig foredraget koster det i midlertidig 200 kr. for IDA-medlemmer og 400 for eksterne. Du vil derfor modtage en opkrævning, hvis dit navn kun figurerer på deltagerlisten til foredraget.

Kommende arrangementer
fra IDA Syd

27 okt.
Anne Linnet – Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • lørdag d. 27. oktober kl. 20:00
28 okt.
Birthe Kjær , 50 års jubilæum - Gram Slot
  • Gram Slot, Gram
  • søndag d. 28. oktober kl. 20:00
1 nov.
INDUSTRI 4.0 - Fremtidens Intelligente Industri
  • SOLAR Danmark, Vejen
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
8 dec.
Juletræsfældning, gløgg og æbleskiver - Rødekro
  • Øster Løgumvej 72, Rødekro
  • lørdag d. 08. december kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Syd

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close