22-10-2018 10:12:49

Generalforsamling i IDA Syn og skøn

.
Arrangør: IDA Syn og skøn

Dagsorden i overensstemmelse med standardvedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for 2014
3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Indkomne forslag – bestyrelsen har ikke modtaget forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden udløber for 4 af bestyrelsens medlemmer. Keld Egholm og Ole Uldal er på valg og kan genvælges. Bestyrelsen foreslår genvalg. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning for Gert van Deurs og Søren Steen Møller, som afgår og ikke kan genvælges. Bestyrelsen foreslår nyvalg af ingeniør Lotte Stokvad og direktør Christian Dahl Pedersen 
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8. Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close