21-08-2018 17:55:44

Generalforsamling i IDA Trafik & byplan

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA Trafik & Byplan til afholdelse mandag den 9. marts kl. 18:00 i Ingeniørhuset i København
Arrangør: IDA Trafik og byplan

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (der er ikke valg af formand i år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen


Med venlig hilsen

Benno Kjerri Lerche Hansen
Formand


Der afholdes umiddelbart INDEN Generalforsamlingen et arrangement om de vejtrafikale udfordringer ved København-Ringsted jernbaneprojektet. Yderligere info om dette arrangement kommer snart.

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

5 sep.
Har Aarhus Smart Mobilitet?
  • COWI - Aarhus, Aarhus C
  • onsdag d. 05. september kl. 15:30
22 okt.
Besøg på DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center
  • DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center, Glostrup
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close