24-05-2018 21:30:35

Generalforsamling i IDA Trafik & Byplan

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA Trafik & Byplan til afholdes d. 05/03-2014 kl. 18:30 i Ingeniørhuset i København.
Arrangør: IDA Trafik og byplan

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Med venlig hilsen

Benno Kjerri Lerche Hansen
Formand

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
14 jun.
Leg og teori om tilgængelighed
  • Navitas, Aarhus
  • torsdag d. 14. juni kl. 16:00
14 jun.
Nordhaleøen - Den manglende brik i et sammenbundet København
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 14. juni kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Trafik og byplan

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close