24-05-2018 04:22:10

Generalforsamling i Københavns Region

Arrangør: IDA København
Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af IDA-Ks årsberetning, regnskab til godkendelse

3. Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år

4. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter

5. Valg af regionsformand (kun hvert tredje år)
Formanden er ikke på valg i 2012.

6. Valg af medlemmer til Regionsrådet, herunder præsentation af de udpegede/indstillede medlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag herunder forslag der ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Københavns Region:
IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for regioner. Dermed skal Københavns Regions vedtægter ændres.
Forslaget ligger på ida.dk
Regionsrådet indstiller, at vedtægten vedtages.

10. Eventuelt
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse.
Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor rådet senest en måned før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der spisning, hvortil der er tilmelding senest 6. marts 2012.

Kommende arrangementer
fra IDA København

2 jun.
Geologisk og historisk tur på Stevns, fra Højerup Kirke til Boesdal Kalkbrud
  • Geologisk og historisk tur på Stevns , 4660 Store Heddinge
  • lørdag d. 02. juni kl. 10:00
3 jun.
Familietur til Sagnlandet Lejre
  • Sagnlandet Lejre, Lejre
  • søndag d. 03. juni kl. 10:00
5 jun.
Fars dag på Danmarks Tekniske Museum – et brøl af en maskinfest for hele familien!
  • Teknisk Museum, Helsingør
  • tirsdag d. 05. juni kl. 10:00
14 jun.
Nordhaleøen - Den manglende brik i et sammenbundet København
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 14. juni kl. 17:00
24 jun.
Besøg på Vikingeborgen Borgring og se første 2 års og starten på 3 års resultater af udgravningerne.
  • Udgravninger af Vikingeborgen Borgring, , Køge
  • søndag d. 24. juni kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA København

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close