20-05-2018 23:51:13

Generalforsamling i Københavns Region

Arrangør: IDA København
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6. Valg af regionsrådsformand. Formanden er ikke på valg i 2013.
7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer, jf. § 5.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse. Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der spisning, hvortil der er tilmelding senest 4. marts 2013.

Kommende arrangementer
fra IDA København

21 maj.
Græsted Veterantræf 2018 – "Engineering the Past"
  • Græsted Veterantræf , Græsted
  • mandag d. 21. maj kl. 10:00
31 maj.
Ølfestival 2018
  • Lokomotivværkstedet, København SV
  • torsdag d. 31. maj kl. 15:00
2 jun.
Geologisk og historisk tur på Stevns, fra Højerup Kirke til Boesdal Kalkbrud
  • Geologisk og historisk tur på Stevns , 4660 Store Heddinge
  • lørdag d. 02. juni kl. 10:00
3 jun.
Familietur til Sagnlandet Lejre
  • Sagnlandet Lejre, Lejre
  • søndag d. 03. juni kl. 10:00
5 jun.
Fars dag på Danmarks Tekniske Museum – et brøl af en maskinfest for hele familien!
  • Teknisk Museum, Helsingør
  • tirsdag d. 05. juni kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA København

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close