21-05-2018 17:03:51

Generalforsamling i Militærteknisk Forening / IDA Militærteknik

Arrangør: IDA Militærteknik

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

OBS! Regnskabet er vedhæftet nedenfor. Husk at printe det ud og tag det med til generalforsamlingen.

 

Det er muligt at deltage i middag med bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Prisen er 75 kr. Husk at vælge det med ved tilmeldingen, hvis det ønskes.
Tilmelding til middagen er senest 20. marts.

Tilvalg

Middag
kr. 75

Kommende arrangementer
fra IDA Militærteknik

27 maj.
Besøg på Stevnsfortet med stor rundvisning – Stevnsfortet bag Facaden
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Rødvig, Stevns
  • søndag d. 27. maj kl. 10:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close