20-11-2018 17:16:23

Generalforsamling i Nordsjællands Region

Arrangør: IDA Nordsjælland


Aftenen indledes med spisning kl. 18 efterfulgt af generalforsamling kl. 19.30.

Foreløbig dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. forelæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
03. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til decharge.
04. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
05. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
06. Valg af regionsrådformand.
07. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
08. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
09. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

Sidste tilmelding til spisning 18. marts.

 

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close