23-05-2018 15:05:29

Generalforsamling i Polymerteknisk Selskab

Arrangør: IDA Polymer


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan Rasmussen, LEGO. 
Kristian M. Hansen og Jens Bomholt ønsker at trække sig fra bestyrelsen 
Bestyrelsen fremlægger sine forslag til nye kandidater på generalforsamlingen
9. Valg af kritisk revisor.  Bestyrelsen foreslår valg af Kristian M. Hansen, Radiometer Medical ApS
10. Eventuelt

Kommende arrangementer
fra IDA Polymer

28 maj.
Nordic Polymer Days 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 12:00
19 jun.
Seminar: Plastic recycling – a user perspective
  • Vestforbrændingen, Glostrup
  • tirsdag d. 19. juni kl. 10:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close