25-05-2018 01:10:58

Generalforsamling i Selskab for Bygningsfysik

Generalforsamling i IDA Bygningsfysik. Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!
Arrangør: IDA Bygningsfysik

Standarddagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge.

4.         Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af formand.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.       Valg af kritisk revisor.

10.     Eventuelt.

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

29 maj.
Skimmelvækst og bygningsfysik - i teori og praksis
  • Rambøll, Århus
  • tirsdag d. 29. maj kl. 15:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close