17-12-2018 20:37:15

Generalforsamling i Selskab for Syns- & Skønsmænd

Arrangør: IDA Syn og skøn

 

Generalforsamling i

Selskabet for Syns- og Skønsmænd

Torsdag den 15. marts 2012

 

  

 

D A G S O R D E N:

 

0.   Valg af dirigent

1.   Årsberetning for 2011

2.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge

3.   Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

4.   Indkomne forslag – bestyrelsen har ikke modtaget forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden udløber for 4 af bestyrelsens medlemmer. Der foreslås genvalg af Gert van Deurs og Søren Steen Møller. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning for Jens Fredborg og Bo Andersen, som ikke kan genvælges. Bestyrelsen foreslår nyvalg af ingeniør Keld Egholm og arkitekt Ole Uldall

6.   Valg af formand. Formanden er ikke på valg

7.   Valg af kritisk revisor

8.   Eventuelt

9.     Eventuelt. Repræsentant til Voldgiftsinstituttet

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close