25-05-2018 14:24:43

Generalforsamling i Sønderjyllands afdeling

Landets bedste generalforsamling med underholdende foredrag, god spisning og med lodtrækning om en attraktiv gave.
Arrangør: Sønderjylland Afdeling, IDA Syd

Program

Kl. 17:15 Foredrag om robotteknologi med levende eksempler
Kl. ca.18:30 Middag – Network
Kl. ca. 19:30 Afdelingens generalforsamling (se dagsorden nedenfor)
Kl. ca. 21:30 Tak for ro og orden og på gensyn til vores arrangementer.

Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.
6) Valg af  2 medlemmer og 1 suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen efter pkt. 4, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forplejning
Der stilles isvand frem til mødet kl. 17.00 og til selve generalforsamlingen vil der være kaffe med småkager.

Tilmeld dig foredrag og middag på arr.nr. Arr.nr.: 316895

Kommende arrangementer
fra Sønderjylland Afdeling, IDA Syd

27 maj.
Kulinarisk vandredag ved Holdbi Kro
  • Holdbi Kro
  • søndag d. 27. maj kl. 10:00
21 jun.
Skyd og spis
  • Haderslev Skydeselskab af 1857, haderslev
  • torsdag d. 21. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close