17-12-2018 06:32:04

Generalforsamling i Sydfyns Afdeling 2018

Deltag i den traditionsrige generalforsamling i Sydfyns afd. med gule ærter og "hele svineriet". God mulighed for at netværke.
Arrangør: Sydfyns Afdeling, IDA Fyn
Medarrangør: IDA Fyn

Bestyrelsen i Sydfyns afd. inviterer dig til den årlige generalforsamling.

Vi følger traditionen og får gule ærter med "hele svineriet", får et oplæg med et maritimt emne (Mads Ragnvald Nielsen vil fortælle om den danske ingeniør pioner Jens Rasmussen og bagefter afholdes selve generalforsamlingen.

Program

18.00-18.45 - Spisning

18.45-19.30 - Mads Ragnvald Nielsen vil fortælle om den danske ingeniør-pioner Jens Rasmussen og om sine kerneydelse indenfor den maritime sikkerhed.

19:30-21:30 - Generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4. Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5. Valg af formand jf. §5, stk. 2. - Ikke relevant i år
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. §5, stk. 2. og 3.
7. Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Bilag findes under "filer" nederst på siden. Disse kan printes ud/medbringes på pc til generalforsamlingen. Der vil ikke foreligge papirmateriale ved selve generalforsamlingen.

Vel mødt!

/Bestyrelsen og formand Inge Bagge Jacobsen

Tilvalg

Menu: Gule ærter
kr. 0
Menu: Martha gryde
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close