19-11-2018 12:51:13

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Arrangør: IDA Global Development

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2011 til godkendelse og decharge.

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2012.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af kritisk revisor.

9.       Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et møde om "Rettighedsbaseret udvikling - hvad er det i praksis?"
Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 125675. 

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

22 nov.
Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. november kl. 17:30
3 dec.
America First – USAs udviklingspolitik og globale rolle under Trump
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 17:00
12 dec.
Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos Herning Vand
  • Herning Vand A/S, Herning
  • onsdag d. 12. december kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close