19-02-2018 03:06:43

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Arrangør: IDA Global Development

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2011 til godkendelse og decharge.

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2012.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af kritisk revisor.

9.       Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et møde om "Rettighedsbaseret udvikling - hvad er det i praksis?"
Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 125675. 

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

26 feb.
Small-scale mining i Afrika
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. februar kl. 17:00
1 mar.
Generalforsamling i IDA Global Development
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 01. marts kl. 17:00
12 mar.
Brasilien – en sværvægter i politisk og økonomisk krise
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. marts kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close