19-08-2018 04:15:49

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Arrangør: IDA Global Development

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2011 til godkendelse og decharge.

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2012.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af kritisk revisor.

9.       Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et møde om "Rettighedsbaseret udvikling - hvad er det i praksis?"
Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 125675. 

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

30 aug.
SDG (Sustainable Development Goals) 2030 Builders workshop
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 30. august kl. 17:00
11 sep.
Working for the UN
  • FN-Byen
  • tirsdag d. 11. september kl. 15:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close