18-10-2018 03:59:16

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Arrangør: IDA Global Development

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Årsberetning

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2012 til godkendelse og decharge

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2013

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde

6.       Indkomne forslag

7.       Valg af formand

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.       Valg af kritisk revisor

10.     Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt mødet: Diskuter ”Grøn vækst” strategi med udviklingsministeren.

Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 996728.

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
22 nov.
Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. november kl. 17:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close