24-10-2018 00:51:05

Generalforsamling IDA Fyn 2014

Dokumenter findes nederst på denne side til orientering og evt. print.
Arrangør: IDA Fyn

IDA Fyn inviterer til den årlige generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen på SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M - Auditorium 1.

 

Vi starter med spisning kl. 17:30, og kl. 19:00 afholdes generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
 4. Orientering om rammeaftale for indeværende år.
 5. Orientering om regionens visioner for indeværende og kommende år
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 7. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
 8. Valg af regionsrådsformand
 9. Valg af regionsråd og suppleanter, herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
 10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 11. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønsket behandlet i IDA
 12. Eventuelt

Dokumenter med relevans for generalforsamlingen vil løbende blive lagt op på denne side.

Punkter der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning, vil vi gerne have din tilmelding via arrangementsnummer 309935.

 

Vel mødt!

 

Per Diget

Formand IDA Fyn

 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Fyn

25 okt.
Varmegenvinding fra industrielle processer
 • SIMAC, Svendborg
 • torsdag d. 25. oktober kl. 16:00
25 okt.
Grundlæggende statik med 2 nye hurtigmetoder
 • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
 • torsdag d. 25. oktober kl. 17:00
29 okt.
Kom og hør om fremdrift for Nyt OUH
 • Projektkonteret for OUH, OdenseS
 • mandag d. 29. oktober kl. 17:00
1 nov.
Kemi i bevægelse
 • Fællesdomicilet, Odense C
 • torsdag d. 01. november kl. 17:00
2 nov.
Driving IT - Bus fra Odense
 • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
 • fredag d. 02. november kl. 06:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Fyn

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close