24-02-2018 05:18:17

Generalforsamling IDA Grøn Teknologi

Arrangør: IDA Grøn Teknologi

Der indkaldes til generalforsamling i IDA Grøn Teknologi med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent
- Årsberetning (herunder orientering om nyt navn til selskabet)
- Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse og decharge
- Fremtidigt arbejde og budget for 2015
- Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2014
- Indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af kritisk revisor
- Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar

Kommende arrangementer
fra IDA Grøn Teknologi

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
22 mar.
Træ i fremtidens byggeri
  • KAB, København V
  • torsdag d. 22. marts kl. 12:00
22 mar.
Generalforsamling IDA Grøn Teknologi
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. marts kl. 17:00
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
17 apr.
Opfølgning på energilagring – løsninger til at lagre sol og vind
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 17. april kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Grøn Teknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close