24-02-2018 07:32:48

Generalforsamling - IDA Lederforum Syddanmark

Arrangør: IDA Lederforum Syddanmark

Kære medlem af IDA Lederforum Syddanmark

Vi indkalder hermed til generalforsamling onsdag 7. marts 2012, kl. 20.00 - 21.00 hos Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense

Dagsorden:
•          Valg af dirigent 
•          Godkendelse af dagsorden
•          Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål
•          Indkomne forslag *
•          Valg af formand for den regional bestyrelse
•          Valg af bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
•          Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og
sendes til formand  for IDA Lederforum Syddanmark Per Olesen - mailadresse: polesen@mail.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Før generalforsamlingen inviterer IDA Lederforum Syddanmark til det spændende arrangement med Stine Bosse - "Hvordan Danmark overlever som vækstnation". Arrangementet afholdes kl. 17.00 - 19.00 samme sted - læs mere og tilmeld dig på arr.nr. 125303.

Vi glæder os til at se dig!

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close