20-06-2018 01:41:10

Generalforsamling IDA SYD 2018

Vil du have indflydelse på hvad der sker i din IDA Region? Så meld dig til nu!
Arrangør: IDA Syd

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Punkt 2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.

Punkt 3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.

Punkt 4. Orientering om rammeaftaler for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

Punkt 5. Valg af regionsrådsformand. Regionsrådsformanden er på valg.

Punkt 6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. §5.

Punkt 7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

Punkt 8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.

IDAs næstformand , Søren Vang Fischer fremlægger dette.

Punkt 9. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.

Punkt 10. Eventuelt.

Forud for generalforsamlingen er der middag samt et foredrag. Der skal tilmeldes særskilt til hver del.

Generalforsamlingen er ligesom middag og foredrag gratis for regionens medlemmer, men der opkræves et no-show fee på kr. 150,-, hvis man er tilmeldt og alligevel udebliver.

Tilmelding til foredraget, arr.nr. 325724

Tilmelding til middag, arr.nr. 325723

Kommende arrangementer
fra IDA Syd

26 jun.
Inspirationsaften for aktive IDA SYD - Doven energi - KUN FOR AKTIVE I IDA SYD
  • Vejen Sportshotel, Vejen
  • tirsdag d. 26. juni kl. 17:30
2 jul.
Hvad du virkelig har brug for at vide om og gøre ved klimaændringer - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • mandag d. 02. juli kl. 16:00
4 sep.
Machine learning for Science and Society - and Danish Industry - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • tirsdag d. 04. september kl. 16:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close